Ångkondensator

Idealiska torkningsresultat och optimalt rumsklimat
Med hjälp av ångkondensatorn avfuktas och kyls frånluften, och kan sedan utan problem ledas in i ett frånluftssystem eller släppas ut till omgivningen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.