PLW 6111 [DP WS SC CL H14]

Laboratoriediskmaskin med 3 disknivåer i SlimLine-design

Produktfördelar

Integrerad vattenavhärdare

Rena resultat
Mineraler i kranvattnet kan påverka rengöringsresultatet negativt. Därför är diskdesinfektorerna från Miele från fabriken utrustade med en vattenavhärdare som i hög grad avlägsnar härdande joner ur kranvattnet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.