Värmeelement utanför diskutrymmet

Hygieniskt och praktiskt
Värmeelementen som placerats utanför diskutrymmet är ett plus för hygien. En avlagringsmöjlighet för smittämnen försvinner och det finns ingen risk för att plastdetaljer som fallit ut korgarna smälter.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.