Hög kapacitet

Ett generöst erbjudande av utrymme
Maskiner från Miele Professional övertygar genom behovsanpassad kapacitet för varje användare. Alla disk- och tryckkammare har en generös volym för sin respektive effektivitetsklass. Det stora utbudet av insatser för varje användningsområde gör det möjligt att utnyttja det utrymme som erbjuds effektivt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.