Snabbvalsknappar

Snabbval av favoritprogram
Direktvalsknappar gör det möjligt för användaren att enkelt och snabbt välja och starta program som används ofta med endast en fingertryckning. Användaren kan ändra tilldelningen av ett program till en direktvalsknapp enligt egna önskemål och på så sätt perfekt anpassa den till det individuella arbetsförloppet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.