Övervakning av spoltryck

Säkerhet genom kontroll
Olika faktorer, t.ex. en felaktig korgkoppling eller överflödig skumbildning, kan leda till att spoltrycket sjunker. Övervakningen av spoltrycket i rengörings- och desinfektionsenheter säkerställer en optimal process, så att enheten alltid ger pålitliga resultat.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.