OXIVARIO

Säkert avlägsnande av proteinrester
Proteinlager på instrument, som kan uppstå i elektrokirurgi eller vid långa bortskaffandetider, utgör en utmaning för rengöringen. Specialprogrammet OXIVARIO från Miele avlägsnar sådant smuts med en alkalisk rengöring och väteperoxid. Utan för- och efterbehandling uppnår det ett enastående resultat, även vid sådana medicinprodukter som klassas som kritiska enligt RKI.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.