Fritt programmerbar styrning

Större flexibilitet
De fritt programmerbara styrningarna gör att diskdesinfektorer, termodesinfektorer samt laboratoriediskmaskiner från Miele Professional är otroligt anpassningsbara. Redan vid fabrik utrustas maskinerna med flera olika program. Behöriga användare kan anpassa dessa program eller lägga in egna program.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.