Mieles fjärrservice

Helt i goda händer
Optimal ekonomi förutsätter maximal tillgänglighet hos maskinen. Med Mieles fjärrservice kan stilleståndstider kortas eller till och med undvikas. Både parametrar och diagnosdata kan utbytas med Miele. Underhåll och att hålla maskinen i gott skick når därför toppen av snabbhet och effektivitet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.