Touchknappar

Hanteringen är en barnlek
Mycket enkel användning och rengöring, till och med med handskar på: Klartextdisplayen har en beröringskänslig yta som är lätt att desinficera.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.