Doseringskontroll med ultraljud

Tillförlitlig dosering
Den exakta doseringen av alla rengöringsmedel är en grundförutsättning för en ekonomisk och reproducerbar preparering. Ultraljudskontrollen av doseringsvolym från Miele Professional ger högsta precision. Oberoende av aktuell viskositet och temperatur ger den användaren perfekt kontroll över doseringen av samtliga kem.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.