Tillbehör och rengöringsmedel Dental

Perfekta rengöringsresultat

Prepareringsrekommendation för standardinstrument
Program: vario TD
rengöringsmedel: Flytande rengöringsmedel ProCare Dent 10 A eller pulverrengöringsmedel ProCare Dent 11 A
Neutralisering: ProCare Dent 30 P
Sköljning: ProCare Dent 40
Prepareringsrekommendation för roterande instrument
Program: vario TD
rengöringsmedel: Flytande rengöringsmedel ProCare Dent 10 MA
Neutralisering: ProCare Dent 30 C
Sköljning: ProCare Dent 40
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.