Integrerad vattenavhärdare

Rena resultat
Mineralämnen i kranvattnet kan störa rengöringsprocessen
och skapa avlagringar på instrumenten och i enheten
. Diskdesinfektorerna från Miele är från fabriken utrustade med en vattenavhärdare som i hög grad avlägsnar härdande joner
ur kranvattnet. Vid mycket hårt
kranvatten och på mottagningar med många instrument
kan det vara lönsamt att dessutom genomföra en fullständig avmineralisering av
vattnet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.