Vario TD

Hygieniskt rent
Vario TD introducerades av Miele redan 1994 och är idag standardprogrammet för instrumentpreparering. Typiska proteinföroreningar (t.ex. blod, sekret) avlägsnas grundligt inom det icke-denaturerande temperaturområdet, innan desinfektionen sker vid
93°C som är skonsamt för materialet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.