Seriellt gränssnitt RS 232

Enkelt datautbyte
RS 232-gränssnittet kan utvidgas till ytterligare kommunikationsstandarder som ethernet, wifi och USB med hjälp av vanliga, extra IT-komponenter. Dessa IT-komponenter kan köpas från tredje parts-leverantörer. För riskfri hantering av data rekommenderar Miele Professional användning av säkra infrastrukturer, samt att man avstår från att ansluta maskinerna direkt till internet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.