Kort tid per omgång

Större effektivitet
Rengörings- och desinfektionsenheterna från Miele Professional rengör även komplicerade disklaster snabbt och pålitligt. Deras kraftfulla diskteknik garanterar att även komplext formade ihåliga instrument eller laboratorieglas rengörs säkert med högt spoltryck. I kombination med de två lastplanen och den högutvecklade styrningen möjliggörs smidiga arbetsförlopp när många instrument måste rengöras.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.