Diskutrymme utan skarvar

Sömlös svetsning
Miele Professional har utvecklat ett helt nytt diskutrymme som sätter standarden för hygien. Diskutrymmet som svetsats utan några springor med hjälp av laserteknik ger ingen möjlighet för smuts att samlas på de släta svetssömmarna. Vidhäftning av blod och andra föroreningar förhindras. Ett plus för hygienen är också värmeelement som anordnats utanför diskutrymmet.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.