DryPlus

För perfekta torkresultat
Varmluftstorkningen DryPlus är den optimala lösningen för ihåliga instrument. Ett HEPA-filter med klass H13 åstadkommer en god partikelseparation från torkluften. Filtret är lättåtkomligt genom en lucka i den främre delen av sockeln.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.