3-dubbelt vattenfiltersystem

Bästa rengöringsresultat
Smutspartiklar som lossnar från diskgodset filtreras ur vattnet genom ett tredubbelt filtersystem under hela rengöringscykeln. På så vis smutsas inte diskgodset ned på nytt av cirkulerande partiklar. Dessutom ökar pumparnas livslängd, då risken för grov smuts minskar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.