Typiskt Miele – även vad gäller service

Miele Professional sätter standarden, även när det gäller service. Det är ingen slump att Miles service år efter år får toppnoteringar för utmärkta tjänster. Tack vare det stora nätverket av kundtjänsttekniker garanteras oftast service på plats inom 24 timmar, och tack vare medtaget material kan dessutom 90 % av alla servicebehov åtgärdas redan vid första besöket. Om det saknas reservdelar finns de vanligen på plats nästa dag. Miele ger dessutom en leveransgaranti på upp till 15 år för funktionsdugliga reservdelar. Olika serviceavtal med underhålls- och reparationsalternativ anpassade till behoven förebygger störningar och ser till att maskinerna behåller sitt värde. Våra specialutbildade tekniker erbjuder professionell rådgivning vad gäller användningsteknik och kan anpassa dina kommersiella maskiner till individuella användarprocesser. Dessutom erbjuder vi omfattande rådgivningstjänster redan innan dina nya maskiner ställts upp. Vår fackpersonal hjälper dig att fastställa kapacitetsbehovet och stöder dig vid planeringen med ingående ekonomiska beräkningar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.