HM 16-83

Varmmangel, el

Produktfördelar

Variabel valshastighet

Arbetstempo efter behov
Beroende på tvättyp och restfukt krävs olika mangelhastigheter. Därför går det att ställa in valshastigheten i små steg på manglar från Miele Professional. Det betyder att man också kan ta hänsyn till användarens individuella arbetstempo.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.