HM 16-83

Varmmangel, el

Produktfördelar

Låga förbrukningsvärden

Sparsamma och effektiva
Spara på ett miljövänligt sätt:
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.