Axiell luftström

Utmärkt torkning
Torktumlare från Miele Professional utnyttjar den beprövade principen för strömning i längdriktningen: Den uppvärmda luften förs genom trumman parallellt med trummans axel (axiellt). Detta innebär att luften kan absorbera optimalt med fukt från den tvätt som tas lyfts upp av trummans valkar och torkas på sätt ännu snabbare, snålare och jämnare.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.