Perfekt skrynkelskydd

Automatisk uppluckring
Om tvätten inte plockas ut direkt efter programslut, luckrar torktumlaren upp tvätten med regelbundna intervaller. Det förhindrar effektivt att skrynklor och veck bildas.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.