Styrning M Special

Användarsäkerhet genom selektivt reducerad mångfald
När man arbetar under tidspress, fokuserar styrningen på det väsentliga: stark tvätteffekt för krävande smuts vid maximal användningssäkerhet. Programvalet för standardanvändare kan reduceras till 1 till 4 program, som kan väljas via symboler på startbildskärmen. För kontroll följer ett klartextmeddelande på det språk som valts från de 29 tillgängliga språken.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.