Programmerbar styrning

Större flexibilitet
En särskild fördel med den programmerbara styrningen ligger i den omfattande anpassningen till det aktuella användningsstället. Specifika krav på tvätthanteringen går därför att uppfylla optimalt. Program som redan finns kan anpassas individuellt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.