Stor kapacitet

Mer volym för bättre resultat
För att torkluften snabbt och jämnt ska kunna absorbera fukten från textilierna, måste tvätten kunna fördelas tillräckligt i torktumlaren. Reverserande trumma och stor trumvolymerna möjliggör utmärkta torkresultat, mindre uppkomst av skrynklor och kortare drifttider.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.