Styrning M Touch Flex

Måttstocken för modern användarkomfort
Fulltouch-styrningen med färgdisplay definierar den nya toppnivån för en snabb, intuitiv maskinanvändning. Flera olika konfigurationsmöjligheter finns tillgängliga. Det önskade torkprogrammet kan väljas från en favoritsamling eller från samtliga tillgängliga program – superlätt genom att trycka eller svepa med fingret. All displaytext står på det språk som valts från de 32 tillgängliga språken.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.