Intelligent torkning av tvätt

Perfekta torkresultat
För att förhindra att tvätten snurras ihop och säkerställa en jämn torkning ändrar torktumlarens styrning rotationsriktningen på trumman med oregelbundna intervall. Två separata motorer för trumman och fläkten garanterar att luftströmmen inte bryts vid riktningsändringen, och skapar på så sätt förutsättningar för en skrynkelfri och jämnt och skonsamt torkad tvätt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.