Patenterad Air Recycling Plus*

Exclusiv bei Miele
Effektiv hållbarhet
Efter torkprocessen innehåller frånluften fortfarande mycket termisk energi. Air Recycling Plus-funktionen matar tillbaka en del av denna luft i torkprocessen. I programavsnittet avkylning stängs också cirkulationsluften och bara friskluft tillförs, vilket snabbar på kylprocessen. Resultatet: perfekta torkprocesser vid mycket låg energiförbrukning och korta torktider.*
Patent EP 1 682 715 B1Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.