Air Recycling

Effektiv hållbarhet
Efter att processluften lämnat torktumlaren innehåller den fortfarande mycket värme. Därför matar Air Recycling-metoden tillbaka ca. 60 % av denna luft till torkprocessen. Luften behöver inte värmas upp på nytt. Resultatet: Energiförbrukningen minskar och torktiderna blir kortare.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.