Air Recycling

Effektiv hållbarhet
Efter torkprocessen innehåller frånluften fortfarande mycket termisk energi. Air Recycling-funktionen matar tillbaka en del av denna luft i torkprocessen. Resultatet: energiförbrukningen sjunker.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.