Intelligent torkning av tvätt

Perfekta torkresultat
För att förhindra att tvätten rullas ihop växlar torktumlarstyrningen trummans riktning i definierade intervall. På så sätt torkar tvätten skrynkelfritt, jämnt och skonsamt. Särskilt i programmet “Grovtvätt” garanterar den intelligenta processtekniken perfekta torkresultat.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.