Textlist med klartext på landets språk

Klart och tydligt
Manöverpanelen visar översiktligt uppställda programnamn i klartext på det språk som ställts in. Efter val av ett program med ett stort väljarvred visas annan relevant information på displayen, t.ex. programmets användningsområde eller återstående programtid.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.