Filtersystem i två steg

Enkel rengöring
Eftersom samtliga filter är tillgängliga, bakom en gemensam lucka, blir det enkelt för användaren att rengöra filtren. De dubbla filternivåerna består av ett konventionellt filter samt ett unikt metallfilter som säkerställer värmepumpstumlarens funktion och lägsta energhiförbrukning.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.