Uppvärmningstyp varmvatten

Exclusiv bei Miele
Alternativa energikällor
H2O-torktumlaren kan användas överallt där hetvatten finns. Hetvattnet kan komma via fjärrvärme eller alternativa energikällor. Men även inom sektorer där varmvatten uppstår som biprodukt i andra system är den här torktumalren det optimala valet ur ekonomisk synvinkel.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.