Går att köra under med truck

Enkel transport
Hygientvättmaskinerna kan transporteras till den önskade platsen för slutanvändning utan krävande demonteringsarbeten. Detta möjliggörs genom att en truck fritt kan köra in under maskinsockeln.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.