Användarvägledning på olika språk

Enkelt och begripligt
För att det inte uppstår missförstånd kan användaren välja det föredragna språket bland olika språkalternativ. Alla displayvisningar sker på detta språk, så att användarsäkerheten ska bli så stor som möjligt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.