Seriellt gränssnitt RS 232

Enkelt datautbyte
Det seriella gränssnittet möjliggör kommunikation med tekniska slutanvändarenheter. Förutom dataöverföring till lagringsmedia för processdokumentation, möjliggör det också styrning av doseringsenheter och/eller kassaapparater.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.