Mängdautomatik Plus

Högsta precision
Spara ännu mer: Mängdautomatik Plus mäter hur mycket vatten textilierna tar upp i tvättrumman. Dessutom känner den av laddningsvikten som matats in manuellt genom styrningen. Genom att kombinera de båda faktorerna kan den anpassa vatten- och energiåtgången särskilt effektivt efter behoven. Med användning av pumpar för dosering av flytande tvättmedel kan den anpassas exakt till processen - för ytterligare kemiska besparingar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.