Högutvecklad asynkronmotor

Högpresterande och tyst
Den högutvecklade asynkronmotorn med frekvensomriktare ger din maskin maximal effekt och livslängd – genom mjukstart under startfasen och en extremt mjuk gång även vid höga varvtal. På så sätt minskar buller och vibrationer vid drift så mycket som möjligt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.