3-dimensionell obalansövervakning

Centrifugering på professionell nivå
Den tredimensionella obalansövervakningen garanterar tillförlitliga stabila restfuktvärden. Dessutom minskar den belastningen på dämpningssystem och trumlager – och förlänger därmed tvättmaskinens livslängd.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.