Effektiv trumvalksteknik

Bästa resultat
De unika trumvalkarna i skontrumman tar med vattnet hela vägen upp under tvättningen. På så sätt genomfuktas textilierna längre och intensivare. Textilierna genomfuktas därmed optimalt även vid reducerad vattenanvändning, vilket leder till ett mycket bra tvättresultat.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.