Språk kan enkelt väljas när som helst

Allt är tydligt
Med hjälp av flaggsymbolerna ställs önskat språk enkelt in när som helst utifrån 29 eller 31 språk (beroende på modell). All information på displayen visas nu på det valda språket. På så sätt undviks manövreringsfel utan större ansträngning och olika användare med olika språkkunskaper hittar snabbt rätt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.