Skontrumma med perforerad trumbakvägg

Exclusiv bei Miele
Perfekta tvättresultat
Den patenterade skontrumman från Miele har med sin ytstruktur alltid varit en måttstock för en mycket skonsam textilvård. Nu har den blivit ännu bättre: Exakt placerade öppningar i trumbakväggen ger en ännu snabbare genomfuktning av tvätten. På så sätt uppnås perfekta tvättresultat med låg restfuktighet på kort tid.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.