Kommunikationsöppning

Enkelt datautbyte
För dokumentering av programförloppet eller för anslutning av doseringspumpar, kassaapparater och andra maskiner – kommunikationsschaktet är grunden för datautbyte med externa system. Efter att kommunikationsmoduler från Miele satts in kan anslutning till diverse kringutrustning upprättas.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.