Högutvecklad synkronmotor

Underhållsfri och tyst motor
Den högutvecklade synkronmotorn möjliggör maximal effekt och lång livslängd för maskinen – genom mjukstart under startfasen och en extremt mjuk gång även vid höga varvtal. På så sätt minskar buller och vibrationer vid drift så mycket som möjligt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.