Programmerbar styrning

Större flexibilitet
En särskild fördel med den programmerbara styrningen är den omfattande anpassningen till det aktuella användningsområdet. Individuella program kan skapas och sparas. Redan existerande program kan också anpassas vad gäller tvättparametrar. Det gör att de särskilda kraven på tvättbearbetningen kan uppfyllas optimalt.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.