Anslutning betal-/bokningssystem

Bokningssystem
Maskinen är lämplig för användning i självbetjäningstvätterier. Med hjälp av ett gränssnitt kan den anslutas till kassasystemet för att beräkna användningstid (beroende på modell behövs ytterligare tillbehör för anslutning till kassasystem).
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.