Effekttoppsbrytare

Strömtoppar undviks
Med en omfattande energihantering blir energikostnaderna mycket lägre vid drift. Effekttoppsbrytaren gör det möjligt att ansluta tvättmaskiner, torktumlare och manglar till ett intelligent energihanteringssystem (beroende på modell krävs ytterligare tillbehör för att ansluta till systemet för effekttoppsbrytning
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.